QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

                Các điều khoản và điều kiện liên quan này quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của  Công ty chứng khoán Việt Nam và khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ và thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.

 1. Giải thích thuật ngữ:

Công ty : là Công ty Cổ phần chứng chứng khoán Việt Nam  .

Khách hàng trực tuyến (Khách hàng): là khách hàng đã ký kết Hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán với Công ty, đã thực hiện thành công đăng ký giao dịch trực tuyến và được cấp những thông tin cần thiết để giao dịch trực tuyến, bao gồm: Tài khoản giao dịch trực tuyến, mật khẩu truy cập lần đầu và Thẻ bảo mật Grid và Hướng dẫn giao dịch trực tuyến.

Giao dịch trực tuyến: là việc thực hiện các yêu cầu giao dịch của  khách hàng (bao gồm Đặt lệnh trực tuyến, Theo dõi danh mục đầu tư theo giá thị trường, Tra cứu chi tiết kết quả khớp lệnh và Tra cứu lịch sử giao dịch …) thông qua việc tương tác trực tiếp với hệ thống của Công ty chứng khoán Việt Nam trên website www.vnsec.vn

Dịch vụ giao dịch trực tuyến: Là dịch vụ mà Công ty chứng khoán Việt Nam cung cấp cho khách hàng với các tiện ích để thực hiện Giao dịch trực tuyến.

 1. Điều kiện cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến:

Dịch vụ giao dịch trực tuyến chỉ được cung cấp cho Khách hàng trực tuyến.

Việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến và thực hiện Giao dịch trực tuyến được ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và các cam kết liên quan mà khách hàng đã ký kết với Công ty.

Bất kỳ mọi cố gắng nào để thực hiện Giao dịch trực tuyến bởi (i) người không  phải là Khách hàng trực tuyến hoặc (ii) người được Khách hàng trực tuyến ủy quyền hợp pháp đều bị coi là hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc đăng ký và thực hiện Giao dịch trực tuyến không loại trừ quyền của khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán theo các hình thức khác mà khách hàng đã đăng ký với Công ty.

 1. Ủy quyền giao dịch:

Khách hàng được ủy quyền giao dịch cho người thứ ba.
Hệ thống của Công ty sẽ hiểu đó là giao dịch của Khách hàng trực tuyến hoặc người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp khi người thực hiện giao dịch đã cung cấp cho hệ thống đầy đủ các thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu cầu, bao gồm Tên tài khoản giao dịch trực tuyến, Mật khẩu truy cập và mã số Thẻ bảo mật Grid phù hợp với đăng ký trong hệ thống.

Vì lợi ích của khách hàng, Công ty khuyến nghị Khách hàng trực tuyến:

  • Không cho mượn, sao, chụp, chép lại các mã số trên Thẻ bảo mật Grid dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Không cung cấp Mật khẩu truy cập cho người khác.
  • Hạn chế uỷ quyền giao dịch. Việc uỷ quyền giao dịch chỉ nên thực hiện trong trường hợp Khách hàng thấy thực sự cần thiết và chỉ uỷ quyền cho người thực sự đáng tin cậy.
 1. Phương thức giao dịch:

Khách hàng sẽ được thực hiện giao dịch sau khi đã truy nhập thành công vào Tài khoản giao dịch trực tuyến.

Mọi yêu cầu giao dịch của quý khách sẽ được chuyển thẳng vào hệ thống của Công ty.

Trong trường hợp đặt lệnh, hệ thống của Công ty sẽ kiểm tra lệnh đặt của khách và trong trường hợp lệnh đặt đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành, hệ thống sẽ chuyển lệnh đặt của khách hàng vào hệ thống nhận lệnh của Công ty để nhập vào  hệ thống của Trung tâm giao dịch chứng khoán/Sở giao dịch chứng khoán.

Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các nội dung trong Hướng dẫn giao dịch trực tuyến mà Công ty cung cấp cho khách hàng. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những giao dịch không thực hiện được, hay bất kỳ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những nội dung trong Hướng dẫn giao dịch trực tuyến của Công ty.

 1. Thông tin cần bảo mật:

Mật khẩu truy cập: Khách hàng được yêu cầu thay đổi mật khẩu ngay lần giao dịch đầu tiên và sau mỗi tháng thực hiện giao dịch. Ngay sau lần đổi mật khẩu đầu tiên, chỉ có hệ thống của Công ty nhận biết được mật khẩu truy cập của khách hàng và khách hàng là người duy nhất biết mật khẩu truy cập của mình. Không một nhân viên nào của Công ty biết được mật khẩu giao dịch của khách hàng.

Thẻ bảo mật Grid: Việc sử dụng Thẻ bảo mật Grid là bước thứ hai trong quy trình bảo mật của hệ thống. Mỗi Thẻ bảo mật Grid phát cho khách hàng chứa đựng những đặc điểm nhận dạng riêng và duy nhất tương thích với tài khoản sử dụng Dịch vụ trực tuyến đã đăng ký với Công ty. Chỉ có người giữ Thẻ bảo mật Grid biết được cách thức thể hiện các mã số trên thẻ này. 

Khách hàng trực tuyến tự chịu trách nhiệm về các Thông tin cần bảo mật. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại xảy ra trong trường hợp các Thông tin cần bảo mật bị lộ, kể cả trong trường hợp đó là do lỗi của khách hàng hay  do lỗi của người được khách hàng uỷ quyền.

 1. Thông báo

Khách hàng trực tuyến đồng ý rằng Công ty sẽ thông báo cho khách hàng các thông tin về dịch vụ của Công ty, biểu phí, các chính sách của Công ty, các thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng và các thông tin liên quan khác (kể cả password cấp mới trong trường hợp khách hàng đề nghị reset lại password) thông qua địa chỉ email mà Khách hàng trực tuyến đã đăng ký trên Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến và qua điện thoại.

Khách hàng có trách nhiệm duy trì email đã đăng ký trong tình trạng có thể nhận thư được và thông báo cho Công ty trong trường hợp thay đổi hoặc email không ở trong tình trạng có thể nhận thư được.

Trong trường hợp email của Khách hàng ở trong tình trạng tạm thời không nhận thư được, Khách hàng có thể liên hệ với Công ty để được nhận thông báo bằng hình thức khác.

Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được thông tin do:

  • Email của khách hàng không nhận thư được hoặc không đăng nhập được.
  • Khách hàng đã thay đổi địa chỉ email mà không thông báo trước với Công ty
 1. Loại trừ trách nhiệm:

Công ty bảo lưu quyền loại trừ trách nhiệm của Công ty đối với những vi phạm hoặc thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khách quan.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm trên các giao diện của website www.vnsec.vn là một phần không tách rời của Các điều khoản và điều kiện liên quan này.

 

VIETNAM SECURITIES CORPORATION
Head Office : 8th floor, No 59 Quangtrung street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung District, Ha noi, Viet nam . Tel 04- 944 6066/67/68/69 .Fax 04-944 6070 .
Mọi vấn đế thắc mắc cần giải quyết. Mong quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: (84-4)39.446.066
* Hỗ trợ Nghiệp vụ (số máy lẻ 124) * Hỗ trợ IT (số máy lẻ 108)
contact@vnsec.vn  
Note: Do not use the Vietnamese typing when implementing the system log