HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRADING ONLINE

 

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

 


Truy cập trang web: www.sse.vn

 

Đăng nhập vào hệ thống theo

-          Tên NSD: mặc định là Mã lưu ký của khách hàng ở công ty chứng khoán Hoà Bình (ví dụ: 064C009999)

-          Mật khẩu: nhập mật khẩu đã gửi vào Email của khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ eTrading (Khi khách hàng đăng ký dịch vụ Etrading thì mật khẩu sẽ được gửi vào Email cho khách hàng)

-          Nhập mã xác nhận : nhập các ký tự hiển thị ở ảnh (không phân biệt chữ hoa chữ thường).

 

Tra cứu ma trận số trên thẻ Grid để nhập chính xác 4 ô số ngẫu nhiên mà hệ thống yêu cầu, sau đó nhập số xác nhận. (Theo quy định của công ty chứng khoán Hoà Bình thì sẽ có hoặc không có phần xác nhận thẻ lưới này).

 

 

§         Lưu ý:
- Kiểm tra số serial của trên thẻ có trùng khớp với số serial hiện trên màn hình
- Nhập chính xác giá trị các ô theo tọa độ được yêu cầu
- Không phân biệt chữ hoa, chữ thường đối với các giá trị nhập
- Nếu xác thực thông tin 3 lần không thành công, thẻ giao dịch sẽ bị khóa.

 

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH

 

 


-         Bước 1: Vào tab Giao dịch, chọn Tab Đặt lệnh

-         Bước 2: Cách đặt lệnh giống như viết phiếu lệnh thông thường

o       Chọn loại lệnh: Mua/bán

o       Mã chứng khoán

o       Số lượng

o       Giá đặt mua:

§         Limit Order: Lệnh giới hạn (yêu cầu ghi rõ mức giá đặt)

§         ATO: Lệnh mua/bán tại mức giá mở cửa (không yêu cầu ghi mức giá đặt)

§         ATC: Lệnh mua/bán tại mức giá đóng cửa (không yêu cầu ghi mức giá đặt)

o       Ví dụ: đặt lệnh mua 1500 chứng khoán ABT, loại lệnh là Limit, với giá đặt mua 37000 đồng. Màn hình nhập lệnh sẽ nhập như sau:

 

     

-         Các lưu ý: Theo quy định của TTGD về cách đặt lệnh nhà đầu tư cần chú ý để thực hiện lệnh đặt trên hệ thống Trading Online

o       Đảm bảo 100% tỷ lệ ký quỹ khi đặt lệnh mua/bán cổ phiếu

o       Không thực hiện giao dịch lô lẻ <10 cổ phiếu. Khối lượng đặt mua/bán phải là bội số của 10. Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch lô lẻ xin vui lòng trực tiếp với công ty chứng khoán Hoà Bình .

o       Lệnh mua bán khối lượng trên 9999 cổ phiếu là lệnh giao dịch thỏa thuận. Đối với lệnh thảo thuận khách hàng không thể đặt trực tiếp trên hệ thống Trading Online mà phải trực tiếp liên hệ công ty để được hướng dẫn cụ thể

o       Giá đặt mua/bán chứng khoán đảm bảo thực hiện trong biên độ giá trần, sàn.

§         TTGD HCM (HOSTC): Biên độ trần sàn là ±5%

§         TTGD HN (HNX): Biên độ trần sàn là ± 10%

Khi nhập mã chứng khoán để đặt lệnh, hệ thống Trading Online có hỗ trợ khách hàng biên độ trần/sàn của từng mã chứng khoán để khách hàng kiểm tra trước khi đặt lệnh

§         Khi nhập mã chứng khoán đặt mua/bán, cần nhập chính xác mã chứng khoán.

Nếu nhà đầu tư đồng ý đặt lệnh vừa nhập thì sẽ kích chọn nút đặt lệnh. Khi đó lệnh vừa đặt sẽ được chuyển sang màn hình xác nhận lệnh đặt.

 

-          Bước 4: Kích vào check box chọn lệnh muốn gửi lên hệ thống và Chọn chức năng Xác nhận (Có thể trước khi xác nhận thì người sử dụng phải qua bước xác nhận thẻ lưới hoặc Password đang nhập do công ty chứng khoán Hoà Bình quy định).

 

            

Chính thức sau bước xác nhận này lệnh đặt của nhà đầu tư sẽ được chuyển lên hệ thống nhận lệnh của công ty chứng khoán.

Ở màn hình xác nhận lệnh đặt sẽ hiển thị tất cả lệnh đặt của nhà đầu tư chưa được xác nhận chuyển lên công ty chứng khoán. Tại đây  nhà đầu tư có thể lựa chọn lệnh đặt nào được các nhận chuyển đi. Có thể đặt lệnh khác khi click vào chức năng Đặt lệnh khác

 

 

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN

 


-         Để tra cứu thông tin về Danh mục đầu tư : Chọn Tab Danh mục đầu tư

-         Để tra cứu thông tin Danh mục chứng khoán : Thông tin về số chứng khoán sở hữu hay đang chờ về của khách hàng, giá trị của chứng khoán đó so với thị trường hiện tại, truy cập theo đường dẫn: Tab Danh mục đầu tư

             

  -         Để tra cứu trạng thái các chứng khoán mình sở hữu (bao gồm số lượng chứng khoán đang sở hữu, bị phong tỏa, chờ về trong ngày giao dịch T+3, được phép giao dịch), truy cập theo đường dẫn: chọn Tab Danh mục đầu tư và Chọn Tab Trạng thái

             

-         Để xem phần danh mục tùy chọn của khách hàng (số lượng và giá chứng khoán do khách hàng nhập so với giá của thị trường hiện tại, danh mục này không liên quan đến các giao dịch mua bán) và Chọn Danh mục đầu tư và Chọn Tab Danh mục tùy chọn của KH

       

-         Để tra cứu chi tiết về thông tin các lệnh đặt mua/bán và chi tiết kết quả khớp lệnh, truy cập theo đường dẫn: Chọn Tab Xem lệnh giao dịch 

       

-         Tra cứu Giá trị tài sản (NAV) :  Tra cứu chi tiết trạng thái tiền, số dư chứng khoán trong tài khoản đầu tư chứng khoán.

            

-         Tra cứu lịch sử giao dịch theo thời gian: Tra cứu tất cả các lịch sử giao dịch bao gồm: giao dịch chứng khoán (các trạng thái lưu ký chứng khoán, đặt lệnh mua/bán chứng khoán), giao dịch tiền (các trạng thái gửi, rút tiền mặt, chuyển tiền). Truy cập theo đường dẫn: Chọn Tab  Lịch sử giao dịch

-         Tra cứu thông tin tài khoản của khách hàng: Danh sách tài khoản, thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và Chọn Tab Thông tin tài khoản và Chọn Tab tương ứng với thông tin tra cứu

                 

 

 

 

VIETNAM SECURITIES CORPORATION
Head Office : 8th floor, No 59 Quangtrung street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung District, Ha noi, Viet nam . Tel 04- 944 6066/67/68/69 .Fax 04-944 6070 .
Mọi vấn đế thắc mắc cần giải quyết. Mong quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: (84-4)39.446.066
* Hỗ trợ Nghiệp vụ (số máy lẻ 124) * Hỗ trợ IT (số máy lẻ 108)
contact@vnsec.vn  
Note: Do not use the Vietnamese typing when implementing the system log